Dubiński Lech, Wybrane zagadnienia prawne dotyczące paliwa alternatywnego

Artykuły
Opublikowano: ST 2016/11/30-39
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wybrane zagadnienia prawne dotyczące paliwa alternatywnego

Artykuł dotyczy kluczowych kwestii prawnych związanych z wykorzystaniem paliwa alternatywnego. Autor wskazuje, czym jest paliwo alternatywne, jakie podstawowe akty prawne regulują jego wykorzystanie, jak wygląda rynek paliwa alternatywnego w Polsce, a także jakie warunki prawne i techniczne trzeba spełnić, aby móc to paliwo produkować i wykorzystywać. Ponadto omawia zagadnienie opodatkowania paliwa alternatywnego podatkiem akcyzowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX