Wybrane zagadnienia charakterystyki prawnej nowych usług płatniczych - OpenLEX

Byrski Jan, Synowiec Michał, Wybrane zagadnienia charakterystyki prawnej nowych usług płatniczych

Artykuły
Opublikowano: PPH 2017/12/34-39
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Wybrane zagadnienia charakterystyki prawnej nowych usług płatniczych

Druga dyrektywa w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD 2) istotnie zrewolucjonizowała rynek innowacyjnych płatności elektronicznych. Termin jej implementacji upływa 13.01.2018 r., niemniej konieczność wprowadzenia stosownych rozwiązań prawnych i technicznych dostrzegalna jest już od momentu jej uchwalenia. Dyrektywa ta wprowadziła regulacje m.in. w zakresie nowych rodzajów usług płatniczych, które docelowo doprowadzić mają do wzmocnienia konkurencji pomiędzy podmiotami działającymi na rynku płatniczym, poprzez jego szersze otwarcie dla nowego rodzaju dostawców usług płatniczych. W ramach artykułu zaprezentowano charakterystykę prawną nowych usług płatniczych oraz analizę wybranych zagadnień z punktu widzenia podmiotów świadczących te usługi. Przedstawione rozważania wydają się aktualne, szczególnie ze względu na rozpoczęte krajowe prace nad nowelizacją ustawy o usługach płatniczych i dostosowaniem polskiej regulacji do unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) . Analiza wzbogacona będzie na końcu o postulaty zmian de lege ferenda.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX