Soliński Paweł, Wybrane skutki uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości

Artykuły
Opublikowano: PS 2018/7-8/136-153
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wybrane skutki uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości

Słowa kluczowe: przysądzenie własności, przeniesienie własności nieruchomości, obciążenia nieruchomości, wygaśnięcie obciążeń nieruchomości

1.Uwagi ogólne

Przysądzenie własności nieruchomości stanowi istotny etap postępowania egzekucyjnego z nieruchomości następujący po skutecznej sprzedaży licytacyjnej (bądź przejęciu nieruchomości przez osoby ustawowo uprawnione w razie bezskutecznej licytacji).

Celem tej czynności – mającej miejsce już po zastosowaniu przymusu państwowego w ścisłym tego ujęciu polegającego na egzekucyjnym zbyciu nieruchomości – jest formalnoprawne usankcjonowanie nabycia nieruchomości przez licytanta (przejemcę nieruchomości) oraz utorowanie drogi do podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży tej nieruchomości.

Skutki te mają miejsce po uprawomocnieniu się postanowienia o przysądzeniu własności, które Sąd, zgodnie z art. 998 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego , co do zasady wydaje po uprawomocnieniu się postanowienia w przedmiocie przybicia i wykonaniu przez licytanta warunków...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX