Roszkiewicz Janusz, Wybrane problemy związane z przystosowaniem Konstytucji RP do wojny i innych sytuacji kryzysowych

Artykuły
Opublikowano: PPP 2021/6/19-34
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wybrane problemy związane z przystosowaniem Konstytucji RP do wojny i innych sytuacji kryzysowych

Słowa kluczowe: ciągłość władzy, stan nadzwyczajny, stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, ustawodawstwo rządowe, Prezydent RP, Rada Ministrów, Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych

1.Wprowadzenie

W czasach współczesnych powszechnym standardem jest uregulowanie w akcie konstytucyjnym podstawowych zasad funkcjonowania państwa na wypadek nagłych i nadzwyczajnych wydarzeń takich jak wojna, rebelia czy kataklizm naturalny, w których normalne działanie organów władzy publicznej nie jest możliwe.

Oczywiste jest, że konstytucja powinna mieć przygotowane procedury na najgorsze scenariusze, aby władza w sytuacji kryzysu nie była zmuszona sięgać po środki bezprawne, które są destrukcyjne dla kultury prawnej oraz groźne dla praw i wolności obywatelskich. Wystarczy wspomnieć o zbawiennej roli art. 24 ust. 1 oraz art. 79 ust. 2 konstytucji kwietniowej , które zapewniły ciągłość polskiej władzy w czasie wymuszonej emigracji spowodowanej wybuchem II wojny światowej, upoważniając Prezydenta Rzeczypospolitej do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX