Wybrane problemy z zakresu administracyjnego przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności - OpenLEX

Stefanicki Robert, Wybrane problemy z zakresu administracyjnego przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2016/6/22-37
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wybrane problemy z zakresu administracyjnego przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności

  I. Użytkowanie wieczyste, usytuowane normatywnie między własnością a ograniczonymi prawami rzeczowymi, zostało wprowadzone do naszego porządku prawnego w 1961 r. Jego kształt ustrojowy jako instytucji prawa prywatnego został dookreślony w kodeksie cywilnym oraz w ustawie o gospodarce nieruchomościami . Uprawniony z tego prawa podmiot może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób, rozporządzać nim w obszarze wyznaczonym ustawami, zasadami współżycia społecznego oraz postanowieniami, zawartej z właścicielem, umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Tego rodzaju umowy dookreślają zarówno czas użytkowania, jak i sposób korzystania z gruntu, na którym budynki i urządzenia są własnością uprawnionego podmiotu. Prawo użytkowania ustanawiane jest na gruntach Skarbu Państwa, a od 1990 r. także jednostek samorządu terytorialnego . Szerokie uprawnienia przysługujące użytkownikowi wieczystemu zasadniczo nie zmieniały się w ciągu kilkudziesięciu lat funkcjonowania tej instytucji....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX