Federczyk Wojciech, Wybrane problemy ochrony praw lokatora i gospodarki mieszkaniowej gmin w Polsce

Artykuły
Opublikowano: ST 2008/4/30-43
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wybrane problemy ochrony praw lokatora i gospodarki mieszkaniowej gmin w Polsce

Problematyka prawa lokalowego i ochrony lokatora w Polsce stanowi istotne zagadnienie, chociażby ze względu na niewystarczającą w stosunku do ludności liczbę mieszkań. Od kilkunastu lat ustawodawca podejmuje próby najkorzystniejszego ukształtowania ochrony praw lokatorów, co jest szczególnie utrudnione, ze względu na obowiązującą przez prawie 50 lat administracyjnoprawną regulację najmu - jednego z najpopularniejszych tytułów do korzystania z lokalu. W artykule przedstawiono normatywny model ochrony lokatora oraz zadania samorządu gminnego w tym zakresie. Wskazano praktyczne problemy, jakie pojawiają się w realizacji przez gminy zadań mieszkaniowych, oraz propozycje ich rozwiązania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX