Wybrane aspekty praktyczne funkcjonowania straży gminnych (miejskich) w Polsce - OpenLEX

Dojwa-Turczyńska Katarzyna, Wybrane aspekty praktyczne funkcjonowania straży gminnych (miejskich) w Polsce

Artykuły
Opublikowano: ST 2016/6/34-48
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wybrane aspekty praktyczne funkcjonowania straży gminnych (miejskich) w Polsce

Pomijając historyczne konotacje, straże miejskie istnieją w polskich lokalnych pejzażach samorządowych od ponad ćwierćwiecza, od ponad dwóch dekad istnieją straże gminne. Są nieobligatoryjnymi instytucjami porządku publicznego, o których tworzeniu i kierunkach działania (w obrębie właściwej ustawy) decyduje gmina. Zdają się być trwale wpisane w system instytucji bezpieczeństwa państwa, a także uosabiają ideę samorządności. Niemniej krytyka i mediatyzacja ich działania, relatywnie zły wizerunek w społeczeństwie, a także koncentrowanie się jedynie na wybranych aspektach funkcjonowania straży każą postawić pytania zarówno o ich kondycję, jak i faktyczne obszary aktywności. Katalizatorem tych pytań są zmiany dotyczące funkcjonowania straży, które weszły w życie 1.01.2016 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX