Wybrane aspekty ochrony tajemnicy doradcy podatkowego w polskim procesie karnym w zakresie dowodów z dokumentów - OpenLEX

Kurowski Michał, Wybrane aspekty ochrony tajemnicy doradcy podatkowego w polskim procesie karnym w zakresie dowodów z dokumentów

Artykuły
Opublikowano: PP 2017/9/24-28
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wybrane aspekty ochrony tajemnicy doradcy podatkowego w polskim procesie karnym w zakresie dowodów z dokumentów

Przedmiotowy artykuł porusza kwestie wzajemnych zależności pomiędzy chronionymi prawnie tajemnicami zawodowymi a pozyskiwaniem dowodów na potrzeby postępowania karnego. W głównej mierze skupiono się na wskazaniu dopuszczalnych form pozyskania dokumentu chronionego tajemnicą doradcy podatkowego, jego procesowym opracowaniem, a następnie wprowadzeniem do postępowania. W szczególności w niniejszym artykule odniesiono się również do kwestii dowodów pozyskanych w trybie czynności operacyjno-rozpoznawczych, uznając ich wyniki za dowód z dokumentu. Ponadto przedstawiono specyficzne sposoby pozyskiwania dowodów w zależności od rodzaju podejmowanych czynności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX