Wybrane aspekty komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych z zastosowaniem konstrukcji spółek kapitałowych - OpenLEX

Kołacz Jacek, Wybrane aspekty komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych z zastosowaniem konstrukcji spółek kapitałowych

Artykuły
Opublikowano: PiP 2015/1/43-58
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wybrane aspekty komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych z zastosowaniem konstrukcji spółek kapitałowych

Mimo upływu ponad 3 lat od wejścia w życie nowelizacji ustawy z 27.7.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (dalej: p.s.w.), która wprowadziła do tej ustawy specyficzny tryb komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przez tzw. spółki celowe (a ściślej, przez dwustopniową strukturę spółek celowych i komercjalizujących), zagadnienie to, jak dotąd, nie spotkało się z szerszym zainteresowaniem doktryny . Jest to o tyle znamienne, że po pierwsze, sama aksjologia koncepcji wdrożonej z mocy art. 86a p.s.w. budzić może zasadnicze wątpliwości i zastrzeżenia . Po drugie, omawiane zagadnienie, wbrew pozorom, odgrywa w praktyce wcale niepoślednią rolę, jako że nieustannie rosnąca liczba uczelni wyższych – dysponujących coraz bogatszym zasobem mogących podlegać komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych – decyduje się na tworzenie uczelnianych spółek kapitałowych w celu wdrożenia w sferę życia gospodarczego posiadanych wytworów pracy intelektualnej zrzeszonych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX