Wybrane aspekty ekonomicznych i normatywnych uwarunkowań zasad ustroju gospodarczego w Konstytucji RP z 1997 r. - OpenLEX

Paśnik Jerzy, Wybrane aspekty ekonomicznych i normatywnych uwarunkowań zasad ustroju gospodarczego w Konstytucji RP z 1997 r.

Artykuły
Opublikowano: PPP 2019/9/61-77
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wybrane aspekty ekonomicznych i normatywnych uwarunkowań zasad ustroju gospodarczego w Konstytucji RP z 1997 r.

Słowa kluczowe: zasady ustroju gospodarczego, instytucja prawna, komplet normatywny, sankcja negatywna, sankcja pozytywna

1.Wprowadzenie

Jest faktem nie budzącym jakichkolwiek wątpliwości, że jednym z elementów składowych każdej nowoczesnej konstytucji, z założenia regulującej całokształt ustroju państwa, są postanowienia kształtujące ekonomiczne uwarunkowania działania państwa i określane jako ustrój gospodarczy . Unormowania te nie mają jednak charakteru samoistnego, ale są powiązane ze społecznymi skutkami przyjętych założeń natury ekonomicznej i z tych względów są rozpatrywane łącznie jako ustrój społeczno-gospodarczy .

Zwykła logika wskazywałaby więc na celowość współdziałania reprezentantów nauk prawnych i ekonomicznych przy tworzeniu efektywnych z punktu widzenia skutków założeń ustroju gospodarczego na poziomie rozwiązań konstytucyjnych i ich konkretyzacji w ramach w ustawodawstwa zwykłego, wyposażającego ponadto władzę w narzędzia realizacyjne. Praktyka jednak wskazuje na iluzoryczność...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX