Wybory prezydenckie 2020 - OpenLEX

Rakowska-Trela Anna, Wybory prezydenckie 2020

Artykuły
Opublikowano: PiP 2021/9/44-66
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wybory prezydenckie 2020

1. Uwagi wstępne. W dniu 6.08.2020 r. upłynęła 5-letnia kadencja Prezydenta RP, Andrzeja Dudy, który swój urząd objął 6.08.2015 r. po złożeniu wobec Zgromadzenia Narodowego przysięgi. W związku z tym 5.02.2020 r. Marszałek Sejmu wydała postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP – ich datę wyznaczyła na 10.05.2020 r. , a także określiła kalendarz wyborczy (który stanowił załącznik do postanowienia). Rozpoczęła się więc formalnie kampania wyborcza.

Już 4.03.2020 r. odnotowano w Polsce pierwsze zachorowanie na COVID-19. W połowie marca 2020 r. wprowadzono bardzo poważne restrykcje związane z pandemią, m.in. ograniczono obywatelom możliwość przemieszczania się, a także zgromadzeń. Minister Zdrowia, działając na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi , 13.03.2020 r. wydał rozporządzenie wprowadzające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego od 14.03.2020 r. do odwołania . Następnie, z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX