Wybór dyrektora gminnej szkoły podstawowej w trybie pozakonkursowym - OpenLEX

Bandarzewski Kazimierz, Wybór dyrektora gminnej szkoły podstawowej w trybie pozakonkursowym

Artykuły
Opublikowano: PPP 2021/6/82-95
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wybór dyrektora gminnej szkoły podstawowej w trybie pozakonkursowym

Słowa kluczowe: dyrektor szkoły publicznej, organ prowadzący szkołę, kurator oświaty, powierzenie stanowiska dyrektora szkoły, opinia rady pedagogicznej, opinia rady szkoły

1.Wprowadzenie

Gminne szkoły podstawowe jako wyodrębnione organizacyjnie jednostki budżetowe są zarządzane przez dyrektorów. Poza podstawowym trybem, jakim jest tryb konkursowy, dyrektora szkoły wyłania się także w trybie pozakonkursowym.

Konkurs jako podstawowy tryb wyłaniania kandydata na dyrektora szkoły może zakończyć się stwierdzeniem jego nierozstrzygnięcia, jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał poparcia bezwzględnej większości głosów komisji konkursowej, lub sytuacją, w której żaden kandydat do niego nie przystąpił . W takich przypadkach dyrektora szkoły powołuje się w drodze powołania bez przeprowadzania konkursu. Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły następuje w drodze zarządzenia organu prowadzącego szkołę .

Powołanie nie jest nowym trybem wyboru dyrektora szkoły. Regulacja zawarta w Prawie oświatowym stanowi w tym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX