Wybierany bezpośrednio przewodniczący zarządu jednostki pomocniczej jako pracownik samorządowy - OpenLEX

Boruczkowski Michał, Wybierany bezpośrednio przewodniczący zarządu jednostki pomocniczej jako pracownik samorządowy

Artykuły
Opublikowano: ST 2009/3/61-70
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wybierany bezpośrednio przewodniczący zarządu jednostki pomocniczej jako pracownik samorządowy

Przedmiotem artykułu jest dopuszczalność objęcia przewodniczącego zarządu jednostki pomocniczej statusem pracownika samorządowego oraz możliwych podstaw nawiązania z nim stosunku pracy. Autor rozpatruje ten problem m.in. na tle zasady swobody gminy w zakresie kształtowania ustroju jednostek pomocniczych oraz przepisów regulujących strukturę organu wykonawczego jednostki pomocniczej. W końcowej części tekstu formułuje postulaty de lege ferenda.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX