Janson-Ernert Karolina, Współpraca w ramach ENCJ

Artykuły
Opublikowano: KRS 2015/2/56
Autor:
Rodzaj: artykuł

Współpraca w ramach ENCJ

W pierwszym kwartale 2015 r. prace Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) skupiły się przede wszystkim na wprowadzaniu w życie planu strategicznego, czyli na pracy nad poszczególnymi projektami, a konkretnie finalizacji tych prac, tak aby owoce całorocznych wysiłków mogły być przedstawione w postaci raportu na Zgromadzeniu Ogólnym. Członkowie Krajowej Rady Sądownictwa reprezentowali interesy polskiego wymiaru sprawiedliwości, biorąc czynny udział w spotkaniach grup roboczych ds. następujących projektów:

„Rozwój i standardy w sądownictwie V: postępowania dyscyplinarne” – 26–27.02.2015 r., Madryt; w spotkaniu uczestniczyła sędzia Katarzyna Gonera;

„Ewaluacja niezależności i odpowiedzialności wymiaru sprawiedliwości” – 12–13.02.2015 r., Bukareszt; w spotkaniu wziął udział sędzia Sławomir Pałka.

9.03.2015 r. w Brukseli odbyło się spotkanie Zarządu ENCJ, w którym wzięła udział sędzia Katarzyna Gonera. W celu promowania niezawisłego i odpowiedzialnego wymiaru sprawiedliwości w Unii...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX