Kitliński Jacek, Współpraca Służby Więziennej i prokuratury w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2022/7-8/120-133
Autor:
Rodzaj: artykuł

Współpraca Służby Więziennej i prokuratury w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego

Streszczenie

Zarówno organy Służby Więziennej, jak i organy prokuratury bezsprzecznie przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejszy artykuł przedstawia główne obszary współpracy tych podmiotów w ramach instytucji szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, skupiając się na współpracy w toku postępowania wykonawczego i roli prokuratora w kształtowaniu statusu osoby tymczasowo aresztowanej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX