Współpraca prokuratora z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie spraw karnych dotyczących przestępstw z art.... - OpenLEX

Patora Krystyna, Współpraca prokuratora z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie spraw karnych dotyczących przestępstw z art. 299 k.k.

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2020/7-8/211-229
Autor:
Rodzaj: artykuł

Współpraca prokuratora z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie spraw karnych dotyczących przestępstw z art. 299 k.k.

Streszczenie

Przedmiotem niniejszego artykułu jest ocena kompetencji, jakie posiada Główny Inspektor Informacji Finansowej w zakresie uprawnień do przekazania prokuraturze informacji mających związek z przestępstwem określonym w art. 299 § 1 kodeksu karnego, zwanym potocznie jako przestępstwo prania brudnych pieniędzy. W artykule podniesiona zostanie także kwestia współpracy pomiędzy Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej a prokuraturą w zakresie czynów zabronionych, które są kwalifikowane z art. 299 § 1 kodeksu karnego, w szczególności uwarunkowania tej współpracy od zawiadomienia, które składa do prokuratury Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX