Wspólność patentowa a udzielenie licencji - OpenLEX

Sztoldman Agnieszka, Wspólność patentowa a udzielenie licencji

Artykuły
Opublikowano: ZNUJ. PPWI 2014/1/71-87
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wspólność patentowa a udzielenie licencji

Prawa wyłączne mogą przysługiwać wspólnie kilku podmiotom. Wspólność patentowa coraz częściej stanowi wynik współpracy naukowo-finansowej pomiędzy uniwersytetami, instytutami badawczo-rozwojowymi oraz niezależnymi spółkami . Rosnące znaczenie współpracy, w szczególności w innowacyjnych sektorach gospodarki , uzasadnia odniesienie się do zagadnień teoretycznych związanych z wykonywaniem wspólnego patentu, w tym zasad kreacji prawa na rzecz osób trzecich. Wycinkiem tej problematyki jest udzielenie licencji na korzystanie z wynalazku. Powstaje pytanie, czy i w jakim zakresie udzielenie licencji wymaga współdziałania wszystkich współuprawnionych. Zagadnienie to, pozostające w literaturze na uboczu głównych dociekań związanych ze wspólnością patentową, obecnie zyskuje coraz większą doniosłość praktyczną. Rozważania zawarte w artykule zmierzają do ustalenia reguł udzielania licencji oraz pozycji prawnej podmiotów działających we wspólności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX