Artykuły
Opublikowano: PPH 2020/5/22-31
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wspólność autorskich praw majątkowych do programu komputerowego a upadłość współuprawnionego

Przedmiotem analiz w niniejszym opracowaniu są wybrane, z uwagi na szczupłe ramy artykułu, zagadnienia wspólności autorskich praw majątkowych do programu komputerowego w kontekście upadłości jednego ze współuprawnionych. Na potrzeby przedstawienia szerszego tła dla zagadnienia głównego krótki komentarz zostanie poświęcony skutkom otwarcia likwidacji i postępowania sanacyjnego, w którym może dojść do przymusowej sprzedaży składników masy sanacyjnej. Zagadnienia dotyczące programu komputerowego jako utworu zostaną przedstawione jedynie pobieżnie, gdyż celem opracowania jest odniesienie się do skutków związanych z upadłością współuprawnionego do programu komputerowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?