Karniej-Kmita Paulina, Wspólne kontrole w UE – nowe narzędzie transgranicznej współpracy organów podatkowych. Znaczenie dla cen transferowych

Artykuły
Opublikowano: PP 2022/10/21-28
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wspólne kontrole w UE – nowe narzędzie transgranicznej współpracy organów podatkowych. Znaczenie dla cen transferowych

W dniu 22.03.2021 r. Rada Unii Europejskiej uchwaliła dyrektywę 2021/514 zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania – dalej dyrektywa 2021/514. Jednym z obszarów problemowych podjętych przez dyrektywę 2021/514, który jest istotny dla obecnej praktyki transgranicznych kontroli podatkowych, jest wprowadzenie ram prawnych dla przeprowadzania tzw. wspólnych kontroli (joint audits) w ramach UE. Wspólne kontrole mają istotnie przyczynić się do rozwoju współpracy administracji podatkowych państw członkowskich UE, a w konsekwencji – do unikania transgranicznych sporów podatkowych, szczególnie z obszaru cen transferowych. W niniejszym artykule przedstawiono przyczyny wprowadzenia wspólnych kontroli do prawa Unii Europejskiej, omówiono założenia nowego narzędzia służącego do unikania sporów podatkowych, jak również przeanalizowano zastosowanie wspólnych kontroli, w szczególności w cenach transferowych jako dziedzinie podatków międzynarodowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX