Domańska Monika, Rojszczak Marcin, Wspieranie rodziny jako cel krajowej ustawy o leczeniu niepłodności a indywidualne prawa podstawowe (uwagi krytyczne)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2021/8/132-150
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Wspieranie rodziny jako cel krajowej ustawy o leczeniu niepłodności a indywidualne prawa podstawowe (uwagi krytyczne)

1. Wprowadzenie. Warunki dopuszczalności oraz regulacja procedur wspomaganej prokreacji stanowi wciąż aktualny i ważny problem , podejmowany zarówno na poziomie prawa krajowego, jak i prawa międzynarodowego. Jest to również zagadnienie, które często łączone bywa z kwestiami o charakterze etycznym, światopoglądowym czy religijnym.

Celem artykułu jest przedstawienie kontrowersji związanych z wprowadzonymi w 2015 r. przepisami ustawy o leczeniu niepłodności. Ich analiza prowadzi do wniosku, że prawodawca, uzasadniając potrzebę ochrony konkretnych wartości oraz praw mających się narodzić dzieci, wprowadził rozwiązania prawne, prowadzące do dyskryminacji niektórych podmiotów oraz przyjął regulacje pozwalające na gromadzenie i przetwarzanie danych skutkujące możliwością identyfikacji osób cierpiących na niepłodność przez podmioty trzecie.

Potrzeba prawnej regulacji procedur medycznie wspomaganej prokreacji była od wielu lat sygnalizowana zarówno przez lekarzy, jak i organizacje pozarządowe...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX