Skoczylas Andrzej Przemysław, Swora Mariusz, Wsparcie dla odbiorcy wrażliwego w świetle przepisów ustawy - Prawo energetyczne

Artykuły
Opublikowano: ST 2014/9/5-14
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Wsparcie dla odbiorcy wrażliwego w świetle przepisów ustawy - Prawo energetyczne

Artykuł dotyczy dodatku energetycznego, którego przyznawanie jest zadaniem jednostek samorządu terytorialnego. Autorzy analizują najpierw kwestie dotyczące umiejscowienia ochrony odbiorcy wrażliwego w przepisach unijnych dyrektyw, by potem przejść do szczegółowych rozważań dotyczących proceduralnych i materialnoprawnych aspektów stosowania krajowych przepisów regulujących przyznawanie dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. Autorzy dochodzą do wniosku, że dodatek energetyczny jako świadczenie z zakresu pomocy społecznej jest powiązany z dodatkiem mieszkaniowym. W artykule zostały szczegółowo przedstawione prawne skutki takiego powiązania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX