Wprowadzenie obowiązku raportowania schematów podatkowych. Analiza prawno-konstytucyjna - OpenLEX

Mariański Adam, Michalak Anna, Wprowadzenie obowiązku raportowania schematów podatkowych. Analiza prawno-konstytucyjna

Artykuły
Opublikowano: PP 2020/8/30-39
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Wprowadzenie obowiązku raportowania schematów podatkowych. Analiza prawno-konstytucyjna

Celem artykułu jest wykazanie, że obowiązek raportowania schematów podatkowych wprowadzony od 1.01.2019 r. zgodnie z art. 86a–86o ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – narusza nie tylko zasadę określoności prawa podatkowego, ale także standardy konstytucyjne dotyczące uchwalania przepisów podatkowych oraz dyrektywy nakładania obowiązków i ograniczeń w wykonywaniu konstytucyjnych wolności i praw obywateli. Szczególne zastrzeżenia konstytucyjne dotyczą: jakości i tempa procesu legislacyjnego związanego z przyjęciem przepisów podatkowych, w tym praktyki przyjmowania wyjaśnień do ustawy podatkowej; zakresu wdrażania dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z 25.05.2018 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych – dalej dyrektywa MDR – w związku z włączeniem do mechanizmów sprawozdawczych schematów, które nie mają elementu transgranicznego oraz wszystkich działań, które mogą prowadzić do uzyskania korzyści podatkowej (nawet jeśli działanie podatnika dotyczy korzystania z ulg i preferencji zgodnych z celem ustawodawcy); zakresu obowiązku raportowania schematów podatkowych w kontekście tajemnicy zawodowej osób wykonujących zawód zaufania publicznego, jakim jest doradztwo podatkowe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX