Kurzępa Bolesław, Wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dóbr kultury z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2021/11/56-64
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dóbr kultury z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest omówienie nowego przepisu karnego dodanego do ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – art. 108a – który obowiązuje od dnia 9 czerwca 2021 r. Penalizuje on zachowanie polegające na wprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dobra kultury określonego w części A załącznika do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/880 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzania i przywozu dóbr kultury. Przestawiono w nim zarówno podstawowe regulacje zawarte we wspomnianym rozporządzeniu, jak i znamiona przepisu karnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX