Brzezicki Tomasz, Lasiński-Sulecki Krzysztof, Wantoch-Rekowski Jacek, Wpływ zmiany granic gminy na wymiar podatku od nieruchomości

Artykuły
Opublikowano: FK 2012/7-8/73-80
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Wpływ zmiany granic gminy na wymiar podatku od nieruchomości

Przedmiotem opracowania jest ustalenie, jakie przepisy podatkowe o charakterze miejscowym obowiązują w sytuacji zmiany granic gminy na obszarach, które zmieniły swoją przynależność terytorialną. Problematyczne mogą okazać się zarówno przepisy dotyczące stawek podatku, które to gminy uchwalają w granicach wynikających z ustawy, jak i przepisy ustanawiające zwolnienia przedmiotowe, a w szczególności zwolnienia stanowiące zachęty do inwestowania na terytorium danej gminy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX