Wpływ ubezpieczonych na prawo do świadczeń z tytułu rodzicielstwa - OpenLEX

Dzienisiuk Dorota, Wpływ ubezpieczonych na prawo do świadczeń z tytułu rodzicielstwa

Artykuły
Opublikowano: PiP 2013/8/36-51
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wpływ ubezpieczonych na prawo do świadczeń z tytułu rodzicielstwa

1.Swoboda działania ubezpieczonych.

Ubezpieczenia społeczne są postrzegane jako instytucja skierowana do osób o podobnych potrzebach majątkowych wynikających ze zdarzeń losowych. Obowiązujące przepisy ściśle kształtują zakres ubezpieczenia i poziom świadczeń przysługujących z racji opłacania składek. W ubezpieczeniu z tytułu macierzyństwa potrzeby ubezpieczonych wynikają z urodzenia lub przyjęcia na wychowanie dziecka. Świadczenie, czyli zasiłek macierzyński, ma służyć – jak się wskazuje – pokryciu potrzeb wynikających z konieczności okresowego zaprzestania wykonywania pracy , co łączy się z utratą uzyskiwanych z niej przychodów w warunkach zwiększających się wydatków . Konieczność zaprzestania pracy jest spowodowana stanem zdrowia matki i opieką nad dzieckiem, przy czym niezdolność do pracy występuje u kobiet przy każdym porodzie (przerwa połogowa), a opiekę nad dzieckiem mogą sprawować inne osoby niż matka.

W wyniku zniesienia od 15 I 2002 zasiłku porodowego i wprowadzenia świadczeń „becikowych” stosownie do art. 9 i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX