Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2020/2/105-119
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wpływ skargi nadzwyczajnej na możliwość składania przez strony skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawach karnych oraz cywilnych

Streszczenie

Artykuł porusza problematykę dotyczącą relacji, w jakiej pozostaje do skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wprowadzony w kwietniu 2018 r. nowy nadzwyczajny środek zaskarżenia w postaci skargi nadzwyczajnej, która przysługuje niektórym organom państwowym wymienionym w ustawie o Sądzie Najwyższym. Skarga do ETPCz wymaga bowiem wyczerpania krajowych środków zaskarżenia, co wymaga zbadania, czy skarga nadzwyczajna może być rozpatrywana jako taki środek.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?