Żelasko-Makowska Ewelina, Wpływ sankcji prawnych bądź ich braku na przestrzeganie obowiązków ustawowych przez obywateli. Studium przypadku

Artykuły
Opublikowano: PPP 2015/7-8/73-84
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wpływ sankcji prawnych bądź ich braku na przestrzeganie obowiązków ustawowych przez obywateli. Studium przypadku

1.Ustalenie zakresu podstawowych pojęć

1.1.Pojęcie sankcji prawnych

Podjęcie określonego w tytule tematu wymaga – choćby bardzo ogólnego – ustalenia znaczenia podstawowych pojęć: „sankcje prawne” i „obowiązek prawny”. Doktryna prawa bardzo szeroko analizuje problem sankcji prawnych. W szczególności temat ten jest przedmiotem zainteresowania przedstawicieli ogólnej teorii prawa. Pobieżny tylko przegląd stanowisk pozwala stwierdzić, że nie jest możliwe jednoznaczne ustalenie definicji sankcji prawnej. Wynika to z faktu, że teoretycy prawa treść tego pojęcia budują w oparciu o instytucję normy prawnej, uznając sankcję jako część tej normy bądź jej cechę . Wypracowanie wspólnego stanowiska uniemożliwia zatem brak jednolitego pojmowania normy prawnej. Poza tym instytucję sankcji bada się na wielu płaszczyznach. Zainteresowanie prawników skupia się wokół sankcji jako elementu obowiązującego prawa (normy prawnej czy też przepisu prawa), co w efekcie często ogranicza badania do płaszczyzny logiczno-językowej. Nie można jednak zapominać, że celem sankcji jest...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX