Kusznieruk Piotr, Wpływ rozwoju sztucznej inteligencji na proces stanowienia prawa w Polsce

Artykuły
Opublikowano: PPP 2023/5/7-18
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wpływ rozwoju sztucznej inteligencji na proces stanowienia prawa w Polsce

Słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, systemy AI, prawa człowieka, ekosystem AI, nowoczesne technologie

1.Wstęp

Istotną kwestią dotyczącą wpływu nowoczesnych technologii na proces stanowienia prawa są granice ich rozwoju i oddziaływania. Determinują one rozwój, ale mogą być również ograniczane przez prawa oraz innowacje przyczyniające się do ingerencji w te prawa i mogą utrudniać ich ochronę. W związku z tym można mieć do czynienia ze zjawiskiem zagrożenia dla poczucia bezpieczeństwa jednostki i obywatela. Rozwój sztucznej inteligencji (artificial intelligence, AI) rodzi zatem wiele wyzwań etycznych i prawnych. Dyskurs w przestrzeni publicznej dotyczy przede wszystkim zagadnień prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz ochrony danych osobowych, odpowiedzialności cywilnej i prawa kontraktów. Dużą wagę jednak przykłada się do problemów etycznych oraz związanych z ochroną praw człowieka w kontekście rozwoju AI, gdzie istotnymi zagrożeniami stają się: potencjalnie dyskryminujące działanie tej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX