Markiewicz Krystian, Wpływ regulacji "covidowych" na zasadę niezmienności (stabilności) oraz kolegialność składów sądów odwoławczych

Artykuły
Opublikowano: PPC 2022/1/38-58
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wpływ regulacji "covidowych" na zasadę niezmienności (stabilności) oraz kolegialność składów sądów odwoławczych

Słowa kluczowe: pandemia COVID-19, skład sądu, kolegialność składu sądu, zasada niezmienności (stabilności) składu sądu

1.Wstęp

Pandemia COVID-19 pojawiła się jako zagrożenie epidemiologiczne w Polsce w marcu 2020 r. Równocześnie swoista zaraza niszczenia praworządności niczym nowotwór trwa już w polskim systemie prawnym 6 lat. Od 2015 r. podejmowane są działania niszczenia niezależności trzeciej władzy w sposób otwarty lub też mniej, lub bardziej ukryty. Co szczególnie wywołuje sprzeciw, to fakt, że działania polskich władz w odniesieniu do ciężko doświadczającego Polskę i świat pandemii COVID-19 były i są nakierowane nie na to, by minimalizować ryzyko zakażeń i dalszej transmisji wirusa, ale na to, by w jeszcze większym stopniu odbierać ludziom ich prawo do niezależnego i właściwego sądu. Mam tu na myśli w szczególności: niepublikowanie danych dotyczących funkcjonowania sądów , zamykanie sądów poprzez wprowadzenie zasady niejawności posiedzeń sądowych w miejsce jawności postępowań .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX