Wpływ przesłanki funkcjonalnej na sposób rozpoznania pytania prawnego przez Trybunał Konstytucyjny - OpenLEX

Tuleja Piotr, Wpływ przesłanki funkcjonalnej na sposób rozpoznania pytania prawnego przez Trybunał Konstytucyjny

Artykuły
Opublikowano: PS 2017/6/7-22
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wpływ przesłanki funkcjonalnej na sposób rozpoznania pytania prawnego przez Trybunał Konstytucyjny

1.Ustrojowe uzasadnienie pytań prawnych

Problematyka pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego (TK) była wielokrotnie przedmiotem zainteresowania doktryny oraz orzecznictwa TK i sądów. Przedmiotem zainteresowania była również przesłanka funkcjonalna, o której mowa w art. 193 Konstytucji RP . Przesłanka ta była analizowana pod kątem dopuszczalności rozpoznawania pytań prawnych stawianych przez sądy . Uzależnienie możliwości rozpoznania pytania prawnego od tego, czy od odpowiedzi na nie zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed sądem, wiąże się przede wszystkim z dwoma zagadnieniami: dopuszczalnością pytania prawnego oraz jego zakresem przedmiotowym. Stosowanie przesłanki funkcjonalnej nie ogranicza się jednak do tych dwóch kwestii. Przesłanka ta rzutuje na wszystkie etapy postępowania przed TK. Sposób jej rozumienia ma znaczenie dla określenia pozycji ustrojowej sądów i Trybunału Konstytucyjnego oraz gwarantowania przez nie ochrony praw człowieka. W obecnej sytuacji może stanowić dla sądów wskazówkę co do sposobu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX