Wpływ prawidłowej organizacji kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego na finanse jednostki - OpenLEX

Szulin Patrycja, Wpływ prawidłowej organizacji kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego na finanse jednostki

Artykuły
Opublikowano: FK 2021/1/71-77
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wpływ prawidłowej organizacji kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego na finanse jednostki

Dla jednostek sektora finansów publicznych obowiązek zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej został wprowadzony od 1.01.2010 r. Kontrola zarządcza nie jest ani synonimem kontroli wewnętrznej, ani też zbiorem sztywnych procedur, które mogłyby zostać przeniesione bezpośrednio do każdej jednostki sektora finansów publicznych.

W zamyśle ustawodawcy, ujawnionym w treści uzasadnienia do projektu ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych, rolą kontroli zarządczej jest objęcie aktywnym zarządzaniem całości jednostki – nie tylko finansowej. To jest sedno kontroli zarządczej – to model zarządzania, który ma jednostkę wzmocnić i skupiać uwagę na każdym obszarze działalności, żadnego nie lekceważąc. Natomiast porządek, w jakim zostały ułożone standardy kontroli zarządczej, wyraźnie akcentuje rolę i znaczenie środowiska wewnętrznego dla prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX