Malmuk-Cieplak Anetta, Wpływ postępowania upadłościowego na postępowanie egzekucyjne

Artykuły
Opublikowano: PPC 2015/3/383-403
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wpływ postępowania upadłościowego na postępowanie egzekucyjne

1.Uwagi ogólne

Zagadnienia dopuszczalności prowadzenia egzekucji w postępowaniu upadłościowym były już w doktrynie omawiane, nadal jednak pojawiają się problemy ze stosowaniem przepisów ograniczających egzekucję, zarówno na etapie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości, jak i postępowania po ogłoszeniu upadłości. Stąd próba usystematyzowania tej tematyki na podstawie przepisów ustawy z 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze . Dodatkowo w związku z uchwaloną przez Sejm 15.05.2015 r. ustawą – Prawo restrukturyzacyjne pojawiła się także potrzeba omówienia przyszłego stanu prawnego, w tym wpływu postępowania restrukturyzacyjnego na postępowanie egzekucyjne.

Omówienie wzajemnych relacji pomiędzy postępowaniem egzekucyjnym a upadłościowym wymaga uprzednio ogólnego przybliżenia ich istoty. Przez postępowanie egzekucyjne rozumie się zespół czynności stron i innych uczestników oraz organów egzekucyjnych, podjętych w celu realizacji świadczenia określonego w tytule egzekucyjnym ....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX