Duśko Łukasz, Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na odpowiedzialność karną za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Artykuły
Opublikowano: PPH 2021/6/52-58
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na odpowiedzialność karną za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Celem niniejszego artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy podjęte przez dłużnika czynności w ramach wprowadzonego do polskiego porządku prawnego z dniem 1.01.2016 r. postępowania restrukturyzacyjnego wpływają w jakikolwiek sposób na wyrażony w art. 21 ust. 1 Prawa upadłościowego obowiązek zgłoszenia w sądzie wniosku o ogłoszenia upadłości, a tym samym czy modyfikują zakres odpowiedzialności karnej z art. 586 Kodeksu spółek handlowych .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX