Wpływ pandemii COVID-19 na realizację projektów w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji na roboty budowlane lub... - OpenLEX

Cieślak Rafał, Wpływ pandemii COVID-19 na realizację projektów w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji na roboty budowlane lub usługi

Artykuły
Opublikowano: FK 2020/3/42-55
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wpływ pandemii COVID-19 na realizację projektów w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji na roboty budowlane lub usługi

Artykuł omawia rozwiązania prawne wprowadzone w ramach tzw. pakietu antykryzysowego związanego z pandemią COVID-19 w odniesieniu do projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. Z analizy nowych regulacji wynika w szczególności, że ustawodawca nie osiągnął celu związanego z uproszczeniem i przyspieszeniem zasad zmiany umów o zamówienia publiczne, które stosuje się również do przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX