Szumiło-Kulczycka Dobrosława, Wpływ pandemii COVID-19 na realizację prawa do sądu w sprawach karnych w Polsce

Artykuły
Opublikowano: PPC 2022/1/191-214
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wpływ pandemii COVID-19 na realizację prawa do sądu w sprawach karnych w Polsce

Słowa kluczowe: proces karny, pandemia COVID-19, rozprawa online, areszt tymczasowy, środki zapobiegawcze, przedawnienie karalności

1.Prawo do sądu w sprawach karnych jako szczególny rodzaj prawa do ochrony prawnej

Prawo do sądu stanowi jedno z podstawowych praw człowieka, mające swoje szczególne, nadrzędne miejsce w katalogu tych praw. Szczególne miejsce tego prawa wynika z faktu, że stanowi ono jeden z elementów ochrony prawnej przeciwko naruszeniom innych praw i wolności i wyraża gwarancje możliwości poszukiwania ostatecznego rozstrzygnięcia przez organy niezależne od władzy ustawodawczej i wykonawczej . Choć sama idea prawa do ochrony przed arbitralnością władzy w orzeczeniach sądów równych podsądnemu sięga jeszcze czasów średniowiecza , to faktycznie dopiero okres po drugiej wojnie światowej przynosi współczesne rozumienie tego prawa jako prawa zarówno do ochrony przed arbitralnością władzy, ale też jako po prostu prawa do wymiaru sprawiedliwości, realizowanego przez właściwy, niezależny i bezstronny sąd w sprawiedliwej i publicznej procedurze. Jest to także...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX