Wpływ pandemii COVID-19 na dochody gmin i powiatów województwa pomorskiego - OpenLEX

Szymichowski Aleksander, Wpływ pandemii COVID-19 na dochody gmin i powiatów województwa pomorskiego

Artykuły
Opublikowano: FK 2021/6/30-39
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wpływ pandemii COVID-19 na dochody gmin i powiatów województwa pomorskiego

Celem artykułu jest analiza wpływu pandemii COVID-19 na kształtowanie się dochodów jednostek samorządu terytorialnego społeczności lokalnej w województwie pomorskim oraz próba identyfikacji głównych makroekonomicznych czynników mających wpływ na kształtowanie się dochodów tych jednostek. Wykazano, że niektóre pozycje wchodzące w skład dochodów własnych silnie reagują na sytuację makroekonomiczną oraz iż ponad roczne spowolnienie gospodarcze nie wpłynęło negatywnie na sumę dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX