Wpływ otwarcia postępowania concordato preventivo we Włoszech na postępowanie rozpoznawcze przed sądem polskim - OpenLEX

Grabowski Jakub, Wpływ otwarcia postępowania concordato preventivo we Włoszech na postępowanie rozpoznawcze przed sądem polskim

Artykuły
Opublikowano: PS 2021/1/100-114
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wpływ otwarcia postępowania concordato preventivo we Włoszech na postępowanie rozpoznawcze przed sądem polskim

Słowa kluczowe: postępowanie cywilne, europejskie postępowanie cywilne, postępowanie restrukturyzacyjne, transgraniczne postępowanie restrukturyzacyjne

1.Wstęp

Zagraniczne postępowania upadłościowe są zagadnieniem, które coraz częściej pojawia się w polskiej praktyce sądowej. Integracja na otwartym rynku wewnątrzunijnym powoduje, że polscy przedsiębiorcy często wchodzą w relacje gospodarcze z podmiotami z innych państw członkowskich, podobnie jak zagraniczni przedsiębiorcy prowadzą interesy z przedsiębiorcami polskimi.

Jednym z bardzo istotnych partnerów handlowych Polski, zarówno w imporcie, jak i w eksporcie, są Włochy. W związku z tym przed polskimi sądami toczą się spory z udziałem włoskich przedsiębiorców, z których część to spółki znajdujące się w złej kondycji finansowej. Jednym z postępowań, które mogą zostać wszczęte wobec „przedsiębiorców w stanie kryzysu” (wł. imprenditore in stato di crisi), jest concordato preventivo. Wdrożenie takiej procedury jest szczególnie istotne z perspektywy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX