Artykuły
Opublikowano: ST 2015/5/11-25
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Wpływ indywidualnego wskaźnika zadłużenia na możliwości absorpcji długu przez jednostki samorządu terytorialnego

Władze publiczne coraz mocniej limitują zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. W artykule autorzy oceniają możliwości zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego w związku z wejściem w życie przepisów ustawy o finansach publicznych z 2009 r., wprowadzających indywidualny wskaźnik zadłużenia. Autorzy, na podstawie danych finansowych za lata 2008–2012, określają hipotetyczny indywidualny wskaźnik zadłużenia na lata 2011–2013 dla gmin ogółem oraz grupowanych na podstawie kryterium poziomu urbanizacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?