Artykuły
Opublikowano: PPH 2019/10/34-39
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wpis aportu w postaci nieruchomości do Krajowego Rejestru Sądowego a wpis do księgi wieczystej

Wpis aportu w postaci nieruchomości do Krajowego Rejestru Sądowego jest związany z wpisem do księgi wieczystej. Wpływa on na podwójny skutek zobowiązująco-rozporządzający umowy bądź statutu spółki. Zagadnienie to wywołuje spory i trudności w postępowaniu rejestrowym oraz wieczystoksięgowym. W związku z tym w niniejszym artykule podjęto próbę rozwiązania tego problemu. Analizą objęto głównie spółki handlowe oraz prawo własności, użytkowania wieczystego i ograniczone prawa rzeczowe. Zastosowano także liczne odwołania do Kodeksu handlowego oraz do odpowiednich regulacji niemieckich i brytyjskich. Autor proponuje połączenie postępowania rejestrowego i postępowania wieczystoksięgowego w jedno postępowanie dotyczące wpisu aportu jako nieruchomości. W ten sposób istnieje możliwość wykorzystania nowych technologii, uproszczenia i odformalizowania postępowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację