Work-life balance, blending czy integrity? - OpenLEX

Sidor-Rządkowska Małgorzata, Work-life balance, blending czy integrity?

Artykuły
Opublikowano: PPlus.2019/3/81
Autor:
Rodzaj: artykuł

Work-life balance, blending czy integrity?

Znajomość pojęcia „work-life balance” stała się kilkanaście lat temu obowiązkiem każdego szanującego się menedżera i specjalisty ds. HR-u. Tematyka ta doczekała się wielu konferencji, podręczników i szkoleń pokazujących krok po kroku, jak wdrożyć w firmie program osiągania takiej równowagi. Ideałem stały się organizacje, w których wprowadzono klasyczne zasady work-life balance’u, takie jak np. zakaz korzystania ze służbowej poczty po godz. 17.00. Czy jest to naprawdę wzór do naśladowania? Odpowiedź musi być negatywna. Odseparowanie od siebie różnych dziedzin życia to zabieg sztuczny. Równowagi życiowej nie da się osiągnąć poprzez buchalterię, ścisłe wyliczanie godzin poświęconych zaangażowaniu w sprawy zawodowe i w sprawy prywatne. Szczęśliwi, którzy znają stan flow – stan uniesienia, uskrzydlenia wywołany całkowitym oddaniem się jakiemuś zadaniu – wiedzą, że przerywanie pracy w czasie określonym przez przełożonego niewiele ma wspólnego z satysfakcją zawodową.

Koncepcja work-life...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX