Wolności związkowe pracowników samorządowych - OpenLEX

Reda Anna, Wolności związkowe pracowników samorządowych

Artykuły
Opublikowano: ST 2013/9/75-83
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wolności związkowe pracowników samorządowych

W opracowaniu autorka, analizując rozwiązania prawa polskiego i międzynarodowego, przedstawia problematykę wolności związkowych pracowników samorządowych, tj. prawa zrzeszania, prawa do rokowań i prawa do strajku, w kontekście ograniczeń przewidzianych wobec członków korpusu służby cywilnej i pracowników urzędów państwowych. Całość kończą wnioski de lege ferenda.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX