Wolność w prawie administracyjnym - OpenLEX

Ruczkowski Piotr, Wolność w prawie administracyjnym

Artykuły
Opublikowano: PPP 2016/7-8/92-101
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wolność w prawie administracyjnym

1.Wprowadzenie

Prawo administracyjne stanowią te normy, które regulują organizację i funkcjonowanie organów administracji publicznej i innych podmiotów administrujących oraz relacje pomiędzy tymi podmiotami a obywatelami i innymi podmiotami administrowanymi. Nie ulega wątpliwości, że to normy prawa administracyjnego stanowią najczęściej podstawę do ingerencji w sferę wolności i praw jednostki. Administracja, korzystając z władztwa państwowego i stosując przymus, w tym siłę fizyczną, może istotnie ingerować w tę sferę. Większość prawnych form działania administracji ma charakter władczy (akt normatywny, akt administracyjny). Za ich pomocą organy administracji publicznej kształtują w sposób prawnie wiążący sytuację prawną adresatów swoich działań. Ze względu na powyższe pojęcie „wolność” nabiera szczególnego znaczenia, a określenie granic ingerencji podmiotów administrujących w sferę wolności i praw jednostki urasta do kluczowych zagadnień w prawie administracyjnym . Wyznaczenie dopuszczalnych granic...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX