Bartosiewicz Adam, Kubacki Ryszard, Wnioski o interpretację do urzędów skarbowych - aspekty praktyczne

Artykuły
Opublikowano: PP 2006/8/51-53
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Wnioski o interpretację do urzędów skarbowych - aspekty praktyczne

Zgodnie z przepisami art. 14a § 1 ordynacji podatkowej (dalej: o.p.) właściwy organ podatkowy na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji dotyczącej zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Niniejszy artykuł stanowi szczegółowe omówienie problematyki składania wniosków do urzędów skarbowych o interpretacje indywidualnych przepisów podatkowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX