Prelińska Katarzyna, Wniosek prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania w świetle prawa oskarżonego do obrony

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2016/3/26-40
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wniosek prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania w świetle prawa oskarżonego do obrony

Streszczenie

Przedmiotem opracowania jest wniosek prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania, który w świetle nowelizacji z dnia 27 września 2013 r. wzmacnia zasady prawa do obrony. Zdaniem Autorki prawidłowo sformułowany wniosek prokuratora stanowi podstawę właściwego procedowania sądu, a co za tym idzie usprawnia jego działanie. W konsekwencji wskazanie w jego uzasadnieniu podstawy ogólnej i szczególnej, reguł minimalizacji i proporcjonalności, oznaczenia materiału dowodowego, daje rękojmię poszanowania praw oskarżonego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX