Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej nie zawsze przerwie bieg terminu przedawnienia - OpenLEX

Golędzinowski Piotr, Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej nie zawsze przerwie bieg terminu przedawnienia

Artykuły
Opublikowano: CDZ./4
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej nie zawsze przerwie bieg terminu przedawnienia

Bieg terminu przedawnienia nie zostanie na przykład przerwany w sytuacji, gdy wnioskodawca podejmuje drugą kolejną próbę ugodową, przy czym jest przekonany o braku możliwości zakończenia jej sukcesem.

Termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata. W praktyce okres ten jest często zbyt krótki, by podjąć decyzję o zainicjowaniu postępowania spornego przed sądem państwowym. Może to wynikać chociażby z przedłużających się negocjacji pomiędzy kontrahentami.

W takiej sytuacji popularnym sposobem uniknięcia ryzyka przedawnienia roszczeń jest wniesienie do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Od czynności tej uiszcza się opłatę w stałej wysokości 40 zł, a sprawa kończy się zazwyczaj na pierwszym posiedzeniu, w czasie którego sąd ustala, czy strony zawarły ugodę. Należy mieć jednak świadomość, że zainicjowanie postępowania pojednawczego nie zawsze spowoduje przerwanie biegu terminu przedawnienia przysługujących wnioskodawcy roszczeń.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX