Pączek Izabela, Wniosek o skazanie bez rozprawy po noweli k.p.k. z dnia 27 września 2013 r.

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2015/10/62-78
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wniosek o skazanie bez rozprawy po noweli k.p.k. z dnia 27 września 2013 r.

Streszczenie

W artykule omówiono zmiany w kodeksie postępowania karnego wprowadzone ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z dnia 25 października 2013 r., poz. 1247, w zakresie instytucji skazania bez rozprawy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX