Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2018/6/24-32
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wniosek o oprocentowanie nadpłaty

1.  Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa regulują problematykę dochodzenia nadpłat przede wszystkim w przypadku tzw. samoobliczenia podatku (wniosek o stwierdzenie nadpłaty – art. 75 i wniosek o zwrot nadpłaty – art. 74). Dodatkowo na podstawie ogólnej regulacji art. 74a o.p. organ podatkowy określa wysokość nadpłaty z urzędu (np. wtedy, kiedy nadpłata związana jest z uchyleniem decyzji ). Pomimo wad wskazanych regulacji, o których długo by pisać , w lepszy lub gorszy sposób, ale regulują one zasady dochodzenia nadpłat. Takich rozwiązań brakuje natomiast w zakresie oprocentowania tychże nadpłat. Istnieje bowiem reguła, wedle której nadpłaty podlegają oprocentowaniu w wysokości równej wysokości odsetek za zwłokę (art. 78 § 1), ale jednocześnie obecnie obowiązujące przepisy nie określają żadnego trybu, w jakim można tegoż oprocentowania dochodzić. Jest to bez wątpienia mankament tych regulacji .

Na tym tle warto rozważyć, czy i w jakim trybie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?