Artykuły
Opublikowano: PP 2017/4/40-46
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Wniosek o interpretację indywidualną - wezwanie do uzupełnienia opisu zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Zasada zaufania do organów podatkowych oraz zasada nieszkodzenia

Zgodnie z powszechnie przyjętym założeniem to składający wniosek o interpretację ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Teza ta, w ocenie autorów, powinna zostać skonfrontowana z obowiązkiem organu interpretacyjnego wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia lub sprecyzowania opisu stanu faktycznego będącego podstawą postępowania interpretacyjnego. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie argumentów świadczących o równorzędnej odpowiedzialności wnioskodawcy i organu za nieprecyzyjność opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?