Kowalczyk Artur, Właściwość sądu w postępowaniu w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

Artykuły
Opublikowano: PS 2022/10/68-76
Autor:
Rodzaj: artykuł

Właściwość sądu w postępowaniu w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

Słowa kluczowe: proces karny, odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, właściwość sądu, odpowiednie stosowanie Kodeksu postępowania cywilnego

1. Impulsem do zajęcia stanowiska w sprawie właściwości sądu w postępowaniu uregulowanym w rozdziale 58 Kodeksu postępowania karnego stał się artykuł Sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku Jacka Gudowskiego, opublikowany w numerze 2021/6 „Przeglądu Sądowego” . Autor publikacji wyraził pogląd, że art. 442 Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzony nowelą z 4.07.2019 r. znajduje zastosowanie w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie na mocy odesłania z art. 558k.p.k. Tym samym w procesie karnym – na jego wąskim wycinku obejmującym jedno z postępowań po uprawomocnieniu się orzeczenia – miałaby się pojawić nieznana wcześniej instytucja wyłączenia sądu jako organu. Kwestia ta jawi się jako dyskusyjna i zapewne stanowić będzie kolejną odsłonę niegasnącego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX