Właściwość rzeczowa starosty powiatu i marszałka województwa w systemie koordynacji świadczeń z tytułu bezrobocia - OpenLEX

Wąsik Damian, Właściwość rzeczowa starosty powiatu i marszałka województwa w systemie koordynacji świadczeń z tytułu bezrobocia

Artykuły
Opublikowano: ST 2011/9/53-62
Autor:
Rodzaj: artykuł

Właściwość rzeczowa starosty powiatu i marszałka województwa w systemie koordynacji świadczeń z tytułu bezrobocia

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego – z uwagi na systematycznie zwiększającą się mobilność pracowników w krajach Unii Europejskiej – ma szczególne znaczenie dla organów administracji publicznej. Artykuł wyjaśnia wątpliwości wynikające ze stosowania przepisów o koordynacji oraz doprecyzowuje ustawowe granice właściwości rzeczowej organów samorządów powiatu i województwa, zależnie od etapu postępowania. Zakres tematyczny artykułu obejmuje zarówno ogólne postępowanie administracyjne, jak i nadzwyczajne tryby wzruszania decyzji ostatecznych. Autor wskazuje propozycje rozwiązań najczęstszych problemów pojawiających się przy ustalaniu właściwości organów zatrudnienia, które pozwalają uniknąć błędów skutkujących nieważnością wydawanych decyzji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX